เนอร์วานาคลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการตรวจรักษาด้านผิวพรรณความงาม, โรคทั่วไป และฝังเข็ม
โดย พญ.ปีรติ พหลเทพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและฝังเข็ม(ปริญญาโท)จากอเมริกา
 
NIRVANA CLINIC เนอร์วานาคลินิก
(094) 551-2190
103/1 อาคารสุรางค์เรสซิเดนท์ รามคำแหง 40
หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240